texty k maturitným otázkam zo SJL

http://zmaturuj.zones.sk/vypracovane-maturitne-temy/slovensky-jazyk-a-literatura/
Texty
zo slovenského jazyka a literatúre k príprave na maturitu:

Umelecký
obraz človeka v jednotlivých literárnych obdobiach

Slovenská
klasicistická literatúra; Ján Kollár a Ján Hollý

Svetová
romantická literatúra

Slovenská
romantická literatúra (Botto, Kráľ, Chalupka)

Tvorba
Andreja Sládkoviča a Pavla Orzságha Hviezdoslava

Obraz
zemianstva (Hviezdoslav, Kukučín, Vajanský, Kalinčiak)

Slovenská
dráma (Ján Chalupka, Tajovský, Palárik)

Svetový
realizmus (román)

Vývin
románu v slovenskej literatúre 19. a 20. storočia

Dedina
v prózach Tajovského, Timravy a Kukučína

Lyrický
hrdina literárnej moderny

Obraz
1. svetovej vojny v svetovej literatúre

Poézia
v slovenskej literatúre medzi dvoma svetovými vojnami

Slovenská
poézia po roku 1945

Slovenská
próza po roku 1945

Špecifické
črty súčasnej slovenskej prózy

Lyrika
Hviezdoslava

Staroslovienska
literatúra

Ľudová
slovesnosť a jej vplyv na umelú literatúru

Lyrizovaná
próza, M. Figuli Tri gaštanové kone

Slovenská
a česká medzivojnová dráma

Svetová
próza po roku 1945

Predchodcovia
slovenskej lyrizovanej prózy

Svetová
dráma po roku 1945

Obraz
človeka v literatúre od najstarších čias po súčasnosť

Staroslovienska
literatúra

Humanizmus
a renesancia

Klasicizmus
a osvietenstvo v slovenskej literatúre

Ľudová
slovesnosť v jednotlivých literárnych obdobiach

Európska
romantická literatúra – boj za slobodu a humanizmus

Zbojnícka
tématika v slovenskej a českej romantickej literatúre

Obraz
človeka v dielach slovenských básnikov v romantizme a realizmu

Európsky
realizmus – spoločenské rozpory

Dedinská
tématika v slovenskej realistickej literatúre

Postoj
M. Kukučína k svojmu spoločenskému ideálu v románe Dom v stráni

Zánik
feudálnych vzťahov a nástup kapitalizmu v slovenskej dramatickej tvorbe

Európska
literárna moderna a avantgarda

Slovenská
literárna moderna

1.
svetová vojna vo svetovej literatúre

1.
svetová vojna v slovenskej a českej literatúre

Slovenská
medzivojnová poézia

Lyrizovaná
próza v slovenskej literatúre

Svetová
literatúra po 2. svetovej vojne

Umelecké
smery a prúdy vo svetovej literatúre po roku 1945

Próza
a poézia Beat generation

Vplyv
2. svetovej vojny na život a tvorbu svetovej literatúry po roku 1945

Zobrazenie
človeka a jeho problémov v súčasnej svetovej literatúre

Láska
a domov v tvorbe slovenských básnikov

Téma
vojny a fašizmu v slovenskej tvorbe po roku 1945

Súčasná
slovenská próza

Aktuálne
problémy literatúry a kultúry

Súčasná
slovenská próza

Súčasná
slovenská dráma

Humor
a satira v slovenskej a svetovej literatúre

About Eva Luptáková

učiteľka v strednej odbornej škole s aprobáciou slovenský jazyk a literatúra, anglický jazyk, občianska náuka; regionálna konzultantka programu eTwinning pre Národnú podpornú službu elektronickej spolupráce škôl na Slovensku pri Žilinskej Univerzite v Žiline
This entry was posted in SJL. Bookmark the permalink.

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa / Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa / Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa / Zmeniť )

Google+ photo

Na komentovanie používate váš Google+ účet. Odhlásiť sa / Zmeniť )

Connecting to %s